Hvorfor bæredygtig ledelse?

Jeg tror på, at bæredygtig ledelse er nøglen til at skabe en virksomhed, der ikke kun tager ansvar for sin egen succes, men også for det samfund som den opererer i. Ved at kombinere min ekspertise med bæredygtig ledelse kan jeg hjælpe med at identificere de kerneværdier og skabe en strategi, der giver virksomheden et formål, som udover profit også skaber værdi for kunder, medarbejdere og ikke mindst samfundet.

Formålet med bæredygtig ledelse er at have ledere i organisationen, som inspirerer medarbejderne. Jeg tror på, at inspirerende ledere kan balancere personlig ydmyghed med en stor professionel vilje og engagement og dermed hjælpe medarbejdere til at opnå deres fulde potentiale.

  • Øger medarbejdertilfredsheden 
  • Højere involvering, engagement og loyalitet 
  • Tiltrækker og fastholder kvalificeret arbejdskraft
  • Øger kreativitet, performance og innovation
  • ROI

Skab balance

Nøglen til at opnå bæredygtig ledelse er tillid. Tilliden må være gensidig mellem medarbejder og virksomheden og kan kun opnås igennem handlinger som er tro mod det overordnede formål. Jeg tror på bæredygtig ledelse, hvor fokus ligger på at skabe en balance mellem arbejdsliv og privatliv for medarbejderne. Som konsulent hos MR Leadership ønsker jeg at hjælpe virksomheder med at implementere en holistisk tilgang til ledelse, der er empatisk og tager højde for medarbejdernes trivsel. 
 
Sæt mål og følg op
En vigtig del af bæredygtig ledelse er også at synliggøre rejsen og følge op på succeskriterier, der tager højde for medarbejdernes individuelle kapacitet og kompetencer. Jeg tror på vigtigheden i at have et helhedsorienteret syn på teams og deres performance, hvor opadgående performance kurve er vigtigere end faste mål og KPI’er.
Favicon MR Leadership

Ved at fokusere på work-life balance, kan vi undgå stress og øge trivslen blandt medarbejderne. Når medarbejderne trives, kan vi optimere deres performance og samtidig begrænse sygefraværet og højne arbejdsglæden.

Martin Rosenlund taler i telefon om bæredygtig ledelse
Skab en inspirerende arbejdsplads
Som konsulent ønsker jeg at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne får anerkendelse og ros for deres arbejde. Opgaver og løsningsveje skal klart og tydeligt kommunikeres, så alle forstår deres rolle og bidrager til virksomhedens succes. Det handler ikke kun om at vinde men om at have en sund konkurrence-mentalitet, hvor alle er med på retningen og eksekverer på en bæredygtig måde.
 
Jeg mener også, at det er vigtigt at skabe et miljø, hvor fejl er tilladt, og hvor man fokuserer på det positive. Ved at skabe et sådant frirum vil der dannes en kreativ og inspirerende arbejdsplads, som stimulerer innovation og loyalitet. Dette kan føre til en højere arbejdsglæde og en mere produktiv medarbejderstab, som så vil bidrage positivt til virksomhedens performance.
 
Skal jeg hjælpe din virksomhed?
Jeg vil gerne hjælpe virksomheder med at opnå et bedre overblik og skabe en mere bæredygtig forretning ved at implementere en empatisk og holistisk tilgang til ledelse. Lad os sammen skabe en mere bæredygtig fremtid for vores virksomheder og medarbejdere.
Kontakt MR Leadership